Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA

AKCEPTACJA WARUNKÓW

blackjack77poland.com (Site) jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Informacje, dokumenty, referencje i oprogramowanie (materiały) oraz usługi świadczone są tu z zastrzeżeniem następujących warunków użytkowania. W takim przypadku użytkownik ma mniej niż 21 lat, musi przeczytać ten dokument w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli użytkownik lub rodzic / opiekun prawny autora nie zgadza z następującymi warunkami, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu od teraz. Korzystając z Serwisu lub którykolwiek z materiałów lub usług, automatycznie zgadzasz się z warunkami użytkowania. blackjack77poland.com zastrzega sobie prawo do zmiany i zmiany warunków użytkowania według własnego uznania. Jeśli nadal korzystać z Serwisu po wszelkich zmianach Warunków użytkowania zostanie uznane za stwierdzenie zaakceptować wszystkie zmiany. Ponadto, każde użycie materiałów, które stosuje się do niektórych przepisów szczególnych, podlega dodatkowych warunków do opisanych tutaj, w Warunkach użytkowania. Wszystkie dodatkowe i dodatkowe warunki zostaną włączone przez odniesienie do następujących Warunki użytkowania. Naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania doprowadzi do automatycznego wygaśnięcia zezwolenia oraz dostępu do serwisu, a użytkownik musi zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały z serwisu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Znaki (które obejmują logotypów, znaków towarowych i usługowych) znalezionych na stronie są właściwości blackjack77poland.com lub inne osoby trzecie. Jakiekolwiek użycie Znaków posiadanych przez UNESCO inną osobę trzecią jest zabronione. Materiały i Usługi blackjack77poland.com są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, w związku z tym Bezprawne wykorzystanie z nich jest uważana za naruszenie tych przepisów. blackjack77poland.com użytkownicy nie posiadają żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw w jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub handlu tajne informacje dotyczące materiałów lub / i usług. Jakiekolwiek użycie (np ponownego zapisu, kopiowania i tłumaczenia) informacji znaleźć na stronie (na przykład dokumentów i zdjęć) bez pisemnej zgody serwisu jest zabronione. Każda z dostarczeniem na podstawie niniejszej Umowy nie ma informacji o dotację lub zagwarantować żadnej licencji na mocy jakichkolwiek praw autorskich lub patentów.

Wysyłania jakichkolwiek materiałów, informacji, technik, pomysłów lub koncepcji (zwrotnych) do witryny, użytkownik zgadza się i potwierdza, że:

sprzężeń zwrotnych nie zawierają żadnych praw oraz poufnych informacji;

blackjack77poland.com nie stara ani żadnego zobowiązania w jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej poufności dotyczącej zwrotnych;

blackjack77poland.com jest i będzie uprawniony do wykorzystania lub ujawnienia wszelkich informacji zwrotnych w dowolnym celu w uznania na całym świecie;

zwrotnych stać się własnością blackjack77poland.com, bez obowiązku jakiegokolwiek rodzaju do użytkownika;

blackjack77poland.com nie przewiduje odszkodowania lub zwrotu jakiegokolwiek rodzaju.

GWARANCJE I ZASTRZEŻENIA

Strona zawiera wszystkie materiały i usługi „AS IS”. blackjack77poland.com UDZIELA GWARANCJI wyrażonych lub sugerowanych w tym między innymi dorozumiane gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, w pełnym zakresie dozwolonym przez OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. blackjack77poland.com NIE i nie gwarantuje CAN że albo terenu; OR żadnych treści, materiały, informacje, produkty (w tym oprogramowanie) i / lub usług dostępnych dla Ciebie na lub za pośrednictwem strony internetowej; SERWERY; Lub poprzez e-maile otrzymane od blackjack77poland.com są wolne od wirusów i / lub innych Szkodliwy COMPONENTS blackjack77poland.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z WYKORZYSTANIA witryny lub jakichkolwiek materiałów, informacji, materiałów, produktów (w tym oprogramowanie) i / lub usług dla Ciebie dostępne na lub za pośrednictwem witryny, m.in., lecz nie wyłącznie, PRZYPADKOWE, KARNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE I WTÓRNE, włączając, lecz nie ograniczając się do uszkodzenia wynikające MIGHT utratę DANYCH LUB ZYSKÓW, NAWET JEŚLI ostrzeżeni o możliwości TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNICY WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY NA ICH WŁASNE RYZYKO.

Wszelkie błędy w tym techniczne i inne, możliwe są błędy typograficzne lub niedokładności. blackjack77poland.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian do usług i materiałów w Witrynie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Materiałów i / lub usług na Stronie mogą być nieaktualne, a blackjack77poland.com nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek takich materiałów lub usług.

Wszystkie linki do stron osób trzecich nie są w kontroli i odpowiedzialności blackjack77poland.com.

blackjack77poland.com nie udziela jakichkolwiek innych stronach internetowych, do których można mieć dostęp do wyboru i być powiązane za pośrednictwem tej strony. Linki na tej stronie są przewidziane jedynie dla wygody i blackjack77poland.com nie posiada ani nie popiera lub ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron.

ODSZKODOWANIE

Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć i blackjack77poland.com i wszystkich jego właścicieli, jednostki zależne, stowarzyszone, współpracownicy Branders, agentów lub innych partnerów i pracowników przed wszelkimi odpowiedzialnością, straty, roszczenia lub żądania, w tym kosztów obsługi prawnej, wykonane dowolną trzecią partia spowodowane lub wynikające z treści użytkowników przedstawienia, poczta lub nadawania za pośrednictwem serwisu (w tym, lecz nie ograniczając się do jakiejkolwiek treści użytkownika), ich wykorzystanie w Serwisie, ich połączenie z witryną, ich naruszenie Warunków użytkowania, lub ich naruszenie jakiejkolwiek innej osoby prawne lub prawa jednostki.

popup

Otrzymaj imponujący bonus z bezpiecznego kasyna online

Zdobądź mój bonus
Nie, dziękuję

Blackjack77 wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że zgadzasz się z tym.

polityka-prywatności